1. geminin kütlesi, denizin kütlesine oranla çok daha az olduğundan, güvenli bir seyir için, ağırlık merkezini olabildiğince tabanına çekmek amacıyla, su alması gerekir. bu alınan suya, safra denir.

    gemilerin tahta gibi çok daha hafif bir malzemeyle yapıldığı zamanlarda, safra olarak taş veya kum torbaları kullanılırken, günümüzde su kullanılır; gemi yük aldıkça su boşaltılır, yüksüzken su alınır.

    ayrıca, balon ve uçurtmalara bağlanan ağırlıklar da, bir çeşit safradır.