1. fatih sultan mehmet’in istanbul’da kurduğu eğitim kurumları arasında en üst düzeyde eğitim veren bir öğretim kurumudur. yapımına 1463’te başlanmış, 1470’te tamamlanmıştır. arapça bir tamlama olan sahn-ı seman “sekiz bölüm” anlamına gelmektedir. (sahn: bölüm, seman: sekiz) sekiz yüksek dereceli medreseden oluştuğu için bu isimle anılmaktadır.