1. hami sami dil grubundan arapça, akadça, aramca, ibranice, süryanice, fenikece konuşan insanların ve kavimlerin içerisinde bulunduğu, adlarını hz nuh'un iki oğlundan biri olan sam'dan alan ve sam'dan türediklerine inanılan hami sami dil gurubuna dahil olup da beyaz ırkı temsil eden grup ya da ana kavim.
    sami kavimleri genelde savaşçı ve vahşi kavimlerdir. uzanabildikleri her bölgeye savaş ve acı götürmüşlerdir aynı zamanda oldukça dogmatik bir yapıya sahip olup medeniyetten nasibini almamış bu yaratıklar, mantık yerine duygusal zekayla hareket eden tiplemeler olup tüm genellemeler yanlış değil bazıları doğru da olabilir. öyle ki sami kavimleri sümerlilere saldırdıktan sonra tüm medeniyeti yok etmişler sümerlerin barışçıl, insancıl ve ilim irfan sahibi tanrılarını birer savaş ve yıkım tanrısı olarak yeniden betimlemişler değiştirmişlerdir. bunun en güzel örneği nanna sin'dir. demek ki bu durumda sümerliler sami kavmine dahil değildir. öyleyse hazreti nuh'un nuh tufanı hikayesi neden sümerlilerde ayrıntılarıyla mevcuttur ya da bu olguların bunca çapraşıklığı bir sorunsal mıdır ve biz de sistemin birer parçası mıyızdır? kararı yüce juri verecek....
    hami ise yine bir erkek ismi olup, nuh peygamberin ham isimli oğlundan türediklerine inanılan, hami sami dil grubundan berberice ve alt dillerini, antik mısır dilleri ve kıptice gibi alt dillerini ve omotik dilleri kapsayan ve hami sami dil grubuna dahil olup da esmer ve siyahi ırkları kapsayan gruba verilen addır.