1. 1633-1703 yılları arasında yaşamış ve günlükleri ile bilinen ingiliz.

    kendisi parlemento üyesi olmakla beraber, donanma bakanı olarak da çevirebileceğimiz (bahriye nazırı da diyebiliriz) bir ünvana sahip.

    bu adam yaşadığı her şeyi günü gününe kaydetmiş ve kaydettiği olaylar sayesinde dönemi hakkında çok fazla bilgi edinebilmiştir tarihçiler.

    böbreklerinin iflası sonucu hayatını kaybetmiştir.