1. mimari, resim, heykel, sinema, tiyatro(sahne sanatları), edebiyat ve müzik olarak sayılan 7 temel sanat dalı veya günümüz modern dünyasında sanat olarak niteleyebileceğimiz işler ile uğraşan ve bunu literatürel bazda belli bir seviyenin üzerinde icra eden kişilere verilen sıfat.