1. türkiye'deki tartışmasız en sağlam film kritiklerinin yapıldığı mecradır. hatta dünyadaki önemine de bilirkişi değerlendirmeleriyle karar verilebilir. site
    sde