1. saniyen, ikinci demektir. dakikadan sonra ikincil önem arz eden zaman birimine bu sebeple "saniye" denmiştir. ayrıca ingilizce'de second kelimesinin saniye mânasına gelmesi de bundandır.

    insanoğlunun en verimsiz kullandığı zaman birimidir. pek hızlıdır. bir bakmışsınız dakika olmuş, siz farketmeden saatlere, günlere dönüşüvermiş.