1. antik yunan şairi.lesbos adasında kurduğu okuluyla ve bu okula sadece kadınları alması ile adı lesbos'dan lezbiyene türeyen ve de lezbiyen kelimesini dünyaya kazandıran şair.
  2. eski yunanlı kadın şair. yaşamı üzerine yakıştırmalar, söylentiler bazı noktalarda birleşir: midilli(lesbos) kaynaklı olduğunda, soylu ve varlıklı aileden yetiştiğinde. kerkolas adlı tüccarla evlenip kleis adlı kızını doğurdu. politik çatışmalara girerek sürgün cezası aldığı sicilyadaki sürgün yıllarından sonra yurduna dönüp bir edebiyat derneği, topluluğu yada okulu kurdu. lesboslu genç kızlara güzel sanatlar alanında yol gösterdi. lirik ürünlerindeki çoşkulu aşk çağrılarına, adlara, sevgiye konu edinilen genç kız nitelemelerine bakan sonraki sanatçılar onu bir lesbien diye damgalar. bir söylenti, umutsuz bir aşk yüzünden canına kıydığını ileri sürer (ovidius heroides). dokuz kitaplık lirik şiirlerinden 500 ürünün günümüze geldiği söylense de, anlaşılan dize sayısı 700'ü geçmez.
    aşkın bütün renklerinin, sevgi ayrılıklarının, cinsel isteklerin canlı betimlemelerini taşıyan bu örnekler, onu ilkçağın pindaros ile birlikte adı anılan en değerli lirik sanatçıların arasına koyar. en çok kullandığı nazım biçimi, 11 heceli 3 dizeden ( sappho mısra) sonra bir adonis dizesinin (5 heceli) geldiği, adıyla anılan sappho kıtasıdır.