1. türkiye'de elini sallasan bunlardan birine çarpar. bu arkadaşlar, zeki olmakla kurnaz olmak arasındaki farkı göremez. basit ve küçük düşündüklerinin de farkında değildirler. karşısındakinin düşüncesini,aklını yok sayan bu tür, aslen başka bir dertten muzdariptir. (bkz: aşağılık kompleksi)