1. sarkıntılık benzer kavramlarla sıklıkla karıştırılıyor. gerçekten de cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar birbirinden çok ince farklarla ayrılıyor hem bu sebeple hem de sarkıntılığın mevzuata yeni girmesi sebebiyle tam anlaşılamamış olabilir, doğaldır. zaten hukuk fakültesinde kelimelerin anlamlarıyla yeniden tanışıyorsunuz, genel kullanımları hatalı olabiliyor (bkz: takas'ın aslında trampa olması)

  eski kanunda sarkıntılık; bir kimsenin rızası olmadan ve iffetine dokunacak nitelikte şehvet duygusuyla söz, yazı veya vücuda temas biçiminde gerçekleştirilen sırnaşıkça hareketlerle işlenmekteydi. oysa yeni kanunla birlikte söz ve yazıyla gerçekleştirilen şekli ayrı bir suç tipi olan cinsel tacizi oluşturur. yani artık sarkıntılık suçu cinsel saldırı suçunun daha az cezayı gerektiren nitelikli unsuru olmakla beraber cinsel saldırı şiddetine varmayan ''temas'' ile gerçekleştirilir.

  özetleyecek olursak, sarkıntılıktan söz etmemiz için kesinlikle bir temas oluşmalıdır. cinsel saldırı suçu içerisinde yer aldığından mağdur 18 yaşından büyük olmalıdır, mağdur kadın veya erkek olabilir.
  örnekleyelim hemen; 20 yaşında bir kadının kolunun şehvetle, cinsel duyguları tatmin amacıyla rızası dışında okşanması sarkıntılık olarak değerlendirilir.

  cinsel taciz ile farklarına değinecek olursak, cinsel tacizde vücut dokunulmazlığı ihlal edilmez, mağdurun vücuduna temas yoktur. temas içermeyen cinsel davranışlarla mağdur rahatsız edilmektedir. cinsel taciz suçunun mağduru bir çocuk da olabilir. bu ihtimalde ceza arttırılılır. hemen bir örnek de buna verelim ; cinsel içerikli yazılar içeren tekliflerde bulunulan mail atmak, cinsel organını gösterme şeklinde gerçekleşebilir.
  burada yargıtay kararlarından da örnek verirsem daha iyi anlaşılır ''senin için yanıyorum, sana aşığım'' ''sana tecavüz edeceğim'' şeklinde mesajlar atılmasını, ''evli olduğu bilinen kişiye evlenme teklif etmek, kendi elini öptükten sonra el sallamak'' bunları yargıtay kararlarında cinsel taciz olarak değerlendirmiştir.

  cinsel istismarda ise fiil yönünden benzerlik olsa da mağdur yönünden birbirinden ayrılırlar. cinsel istismarın mağduru yalnızca çocuktur.

  ilginç bir detay var bunu da yazıp bitireyim. evlenmekle reşit kılınan küçükler yönünden, eş dışında kalan kimselerin eylemleri cinsel istismar suçu kapsamındadır. evlendin yani reşit oldun hadi sen artık istismara uğrayamazsın diyemiyoruz. ancak eşin evlenmekle reşit kılınan diğer eşe karşı gerçekleştirdiği rızası dışından vücuda organ veya sair cisim sokma eylemi yönünden ise cinsel saldırıya ilişkin hüküm uygulanmalıdır. yani eş dışındakiler için istismar kapsamına alınırken eş için ergin bireylere karşı işlenen cinsel saldırı suçu kapmamına alınıyor.