1. bir kasın kasılabilen en küçük birimine verilen isim. içinde vücuttaki en büyük protein olan titini barındırır.

    kasılma işlemi üst üste dizilmiş aktin ve miyozin liflerinin motor proteinler yardımıyla birbirlerinin üzerinde kaymasıyla gerçekleşir.

    motor proteinler kalın ve sabit olan miyozin ipliklerin ucunda bulunur. miyozinler orta çizgiye(*:m çizgisi) tutunmuş halde bulunurlar. üst ve altlarında bulunan aktin ipliği orta kısma doğru çekerler. aktin, sarkomer duvarına tutunduğundan(*:z diski) çekme işleminin sonucu sarkomer boyunun kısalmasıdır.

    peşpeşe milyonlarca sarkomerin aynı işi yapmasıyla da gözle görülür bir hareket ortaya çıkar.