1. orta dünya'ya gönderilen beş istaridendir. maiadır. amacı sauron tehdidine karşı orta dünya halklarını uyarmak olmasına rağmen güç arzusuna yenik düşmüştür ve yüzüğü kendi için istemiştir. tek yüzük yok edildikten sonra shire'de grima tarafından öldürülmüştür.
  2. nam- diğer ak saruman. ak divan'ın başındaki büyücüydü. yüzük savaşları'nda en büyük silahı yarattığı ork-goblin karışımı uruk hai ırkıdır.
  3. istari'den biri. namı diğer curumo(curunir). christoher lee tarafından hayat verilmiştir. lakabı; many colours. isengard'ın başı. uruk hai'lara can verendir.