1. haksızlıklara usulsüzlüklere baş kaldırmış bir zeyna. kutlu davasında arkasındayız.