1. en uzun gece.

  şu ömrümde gördüğüm hep şeb-i yelda.
  bu aralar hislerim hep kara...
 2. "şeb-i yeldayı müneccimle muvakkit ne bilir
  müptela-yı gama sor kim geceler kaç saat"*

  "en uzun gecenin hangisi olduğunu takvim yapanlar ve yıldız ilmiyle uğraşanlar ne bilsin. aşk yüzünden gam müptelası olmuşa sorun ki geceler kaç saat."
 3. şeb-i yeldâda uzar fecre kadar kıssa-i aşk
  tâ ki mecnûn bitirir nutkunu leylâ söyler

  yahya kemal

  en uzun gecede aşk hikayesi sabaha kadar sürer, mecnun bitirir, leyla başlar anlatmaya.