1. âşık

    "dünya bomboş olsa bana yer kalmaz, insana muhabbet duydum duyalı"