1. sehl-i mümteni kolay görünen, ancak benzeri söylenmeye kalkılınca zor olduğu anlaşılan, özlü söz söyleme sanatı. bu tür sözler, derin anlamlıdır. türk halk edebiyatında, yunus emre bu sanatı ustalıkla kullanmıştır.