1. bir kavramın bir simge yoluyla betimlenmiş halidir.

    semboller çeşitli şekillerde oluşturulabilir. harf, rakam, geometrik bir şekil, doğadaki bir nesne veya canlı bir varlık, çeşitli nesneler sembolleri oluşturmak için kullanılabilir.

    bazı semboller bilgi gizlemek için de kullanılır ve sembolün ne ifade ettiği sadece onu okumayı bilenler tarafından anlaşılabilir.