1. sen olmasan...
  seni bir lâhza görmesem yâhut,
  bilir misin ne olur?
  semâ, güneş ebediyyen kapansa, belki vücud
  bu leyl-i serd ile bir çâre-i teennüs arar,
  ve bulur;
  fakat o zulmete mümkün müdür alıştırmak
  bütün güneşle, semâlarla beslenen rûhu,
  bu rûh-ı mecrûhu? ..

  sen olmasan...
  seni bulmak hayâli olsa muhâl,
  yaşar mıyım dersin?
  söner ufûlüne bir lâhza kaail olsa hayâl;
  soğur, donar, kırılır senden ayrılınca nazar
  ne hazin
  gelir hâyât o zaman hem vücûda hem rûha,
  yaşar mıyız seni kaybetsek âh ben, kalbim,
  bu kalb-i muztaribim?

  sen olmasan...
  bu samîmî bir îtirâf işte;
  sen olmasan yaşayamam:
  seninle rabıtamız hoş bir îtilâf işte;
  fakat bu râbıta hâlî mi rûhu ezmekten? ...
  akşam
  gurûba karşı düşündüm sükûn içinde bunu:
  fenâ değil sevişip ağlamak, fakat heyhât,
  bükâya değse hayat! ..

  tevfik fikret

  günümüz türkçesi ile anlaması güç olsa da (*:özellikle ilgilenenler anyalabilir tabi ki) birkaç kelimenin anlamı bilindikten sonra kolayca anlaşılan en saf duyguların şiirlerinden biri.