1. devletin bir şey alıp satarak değil de, para basmak sureti ile elde ettiği gelirdir. uzun vadede enflasyona sebep olur.

    tarihi orta çağ'a kadar uzanır.

    eskiden bazı kurnaz lordlar ellerindeki altını eritip ayarını çok fark edilmeyecek şekilde değiştirir ve ellerinde var olan altının iki katını elde ederlermiş. kelimenin kökeni de buradan gelmekte zaten.