1. kan yoluyla tüm vücudu saran enfeksiyondur. kısa zamanda ilerler. açık yara, mikrobik iç hastalıklar veya iltihaptan yayınlan bakteri veya bu bakterilerin toksinleri sebep olur.

    bakteri kaynaklı olanda göreceli olarak ağır bir antibiyotik tedavisi uygulanır ancak toksin kaynaklı olanında tedavi daha zordur. uygun antitoksinin bulunması, hastanın duyarlılığının ölçülmesi ve tedaviye cevap verilmesi daha uzun sürer ve bu durumda klinik tablo ağırlaşabilir.

    şeker hastaları, kemoterapi görenler, karaciğer ve böbrek hastaları, alkolikler, uyarıcı ve uyuşturucu madde kullananlar daha büyük risk altındadır.