1. karbon dioksit, metan, azot oksitler, kloro floro karbon gibi gazların yoğunlaşarak atmosferin alt tabakalarında birikmesiyle güneş ışınlarının yeryüzüne ulaşması ve yeryüzünden yansıyarak tekrar atmosferi geçmesi zorlaşmaktadır. bu olaya sera etkisi denir. sera etkisi yer kürenin ısınmasına ve denizlerin yükselmesine neden olur.