1. serbest bölgeler -kurulma amaçları ülkelerin ekonomik yapılarına göre farklılık arz etmekle birlikte- çoğunlukla üretim için yeterli sermayeye ve üretim bilgisine (know-how) sahip olmayan ülkelerin, yabancı sermaye yatırımını teşvik amacıyla ülkede uygulanan vergi mevzuatını istisna ve muafiyetlerle fazlasıyla esnetmeleri sonucu ortaya çıkan ayrıcalıklı ticari alanlardır.