• youreads puanı (10.00)
  1. "hani ol gül gülerek geldiği demler şimdi
    ağlarım hâtıra geldikçe gülüştüklerimiz"

    mâhir