1. fbı'ın davranış bilimleri kurucusu bir grup ajanı seri suçlu profillerini inceleyerek, çalışmalarını 350 sayfalık bir kitapta topladılar. günümüz kriminolojisinde başvuru kitabı olarak da kullanılan çalışma seri katiller ve seri suçlar üzerine sınıflandıran bu başvuru kitabına göre her birden fazla cinayet işleyen seri katil değildir.

  karındeşen jack bir seri katildir isteyerek ve tasarlayarak cinayetlerini işlemiştir. ama gallerde yaşayan yüzlerce insanı avlayıp yiyen sawney bean ile 48 kişilik ailesi, ve 1600’lerde, haremindeki erkeklerle ilişkiye girdikten sonra onları öldüren angola kraliçesi zingua seri katil değildir.

  bean ailesi açlıktan insanları yemiştir. kraliçe zingua'nın onları birlikte olduktan sonra öldüreceğini bildikleri halde onun yatağı için mücadele eden erkekler, bile isteye gönüllü olarak öldürülmeyi seçmişlerdir. olay yeri, faili belli, kurbanlar gönüllü oldukları için zingua seri katil olarak kayıt edilmemiştir.

  kısaca literatürdeki bu sınıflandırmayı yazdıktan sonra seri katillere ulaşma şeklinden bahsedeyim biraz.
  faili belli olmayan bir cinayetin, olay yerinin özellikleri, cesedin bulunuş şekli ve otopsi bulgularına dayanarak ve öncesi cinayetleri inceleyerek seri katil işi olup olmadığı araştırılır. özellikle cinsel içerikli cinayetlerde (tecavüz sonrası ölüm, eşcinsel ve hayat kadınlarının öldürülmesi) bu yöntem takip edilir.

  kurbanla fail arasında bir bağlantı ya da bir ilişki yoksa seri katilden şüphelenilir. bunun için 1990 lı yıllardan itibaren suç analiz formları kullanılır.
  olay yeri, suçun işleniş şekli, kurbanın özellikleri, otopsi sonuçları, dna'ları, kurbana ait ne kadar detay varsa giysileri, kullandığı parfüme kadar tüm bulgular bu formlara işlenir. ve dijital ortamda arşivlenir. ülkenin bir yerinde işlenen bir cinayet, ülkenin başka bir tarafında işlenen başka bir cinayetle bu formlar sayesinde karşılaştırılır.

  edit: gece gece alacakaranlık kuşağı gibi oldu ama yapacak bir şey yok. yazdım bir kere.
 2. seri katil, anormal kişisel bozukluklar sonucu, 30 günden daha uzun bir zaman diliminde ve arada bekleme dönemleri de olacak şekilde 3 veya daha fazla insanı öldüren kişidir. seri katillerin belki de en ünlüsü olan karın deşen jack'in dışında bir çok gerçek ve gerçek olmayan örnekleri vardır.

  genel olarak bu insanların genetik olarak suç işlemeye daha yatkın olduklarını ve bu nedenle ailelerinde de bir çok cinayet ve diğer suçlardan ceza alan insanlar olduğunu okumuştum. suç işleme potansiyelinin aileden genetik olarak gelebileceğini ve aileden koparılan çocuklar çok iyi yetiştirilseler bile suça eğilimli olduklarını o günden sonra öğrendim.

  her ne kadar bu konuda yorum yapacak yetkinliğe sahip olmasam da bir seri katili ararken aile geçmişine, zekaya, koyu bir şekilde savunduğu fikir akımı olup olmamasına da bakılması gerektiğini düşünüyorum