• okudum
  • okuyorum
  • okumak istiyorum
 • youreads puanı (9.00)
sermaye çağı 1848-1875 - eric hobsbawm
bu kitabında hobsbawm, ekonomiden sanata, bilimden laikliğe burjuva dünyasının yerleşikleşme sürecini, anlatıyor. dönemin en çarpıcı yanı, kapitalizmin bütün dünyaya yayılması, ilk kez ingiltere’nin egemenliğinde uluslararası tek bir ekonominin ortaya çıkmasıydı. endüstrileşme ve kentleşme, en büyük ivmelerini bu dönemde kazandı. demokrasi ve milliyetçilik, muhafazakârların ve monarşilerin karşı duramayacakları tarihsel güçler haline geldi.
 1. "devrim çağı-sermaye çağı-imparatorluk çağı-aşırılıklar çağı" dörtlemesinin ikinci kitabı.

  i. kısım: devrimci peşrev
  1. ‘halkların baharı’

  ii. kısım: gelişmeler
  2. büyük patlama
  3. birleşen dünya
  4. çatışmalar ve savaş
  5. ulusların inşası
  6. demokrasi güçleri
  7. kaybedenler
  8. kazananlar
  9. değişen toplum

  iii. kısım: sonuçlar
  10. toprak
  11. insan hareketleri
  12. kent, endüstri ve işçi sınıfı
  13. burjuvazinin dünyası
  14. bilim, din, ideoloji
  15. sanatlar
  16. sonuç