1. sermaye piyasası kurulu, 1981 yılında 2499 sayılı sermaye piyasası kanunu ile kurulmuştur.
  yetkilerini kendi sorumluluğu altında kullanan, idari ve finansal özerkliğe sahip düzenleyici kamu kurumudur.
  başbakanın yetki verdiği devlet bakanı sorumludur.merkezi ankara da olup istanbul'da bir temsilciliği vardır.
  görevi : sermaye piyasasının güven içinde açık ve kararlı bir şekilde çalışması tasarruf sahiplerinin hak ve yararlarını korumakla görevlidir.
 2. kurul' un merkezi istanbul'dadır. ancak kuruk merkezinin istanbul'a taşınmasına ilişkin iş ve işlemler tamamlanıncaya kadar kurul'un merkezi ankara'dadır.
  7 üyeden oluşur. üyelerini bakanlar kurulu atar, içlerinden birini başkan olarak seçer. başkan ve üyelerin görev süresi 5 yıldır. görev süresi bitenler bir defalığına tekrar seçilebilirler.
  bambi