1. tepkidir.
  2. kanımca serzeniş bir tepkidir, bununla birlikte bir gizli tehdittir. serzenen kişi bir duruma kırıldığını belli ederken aynı zamanda üstü kapalı olarak bu durumun devamı halinde kısmi küslük halinin devam edeceğini, hatta muhtemelen artarak devam edeceğini, hatta tepkisini dile getirmek için ileride belki başka çarelere başvuracağının sinyalini vermiş olur.

    bu üstü kapalı tehdit elbette ki karşısında bunu önemseyecek bir muhatabı varsayar. ekstrem bir durum ele alırsak, iki düşman kişiden birisinin diğerine bir konu hakkında serzenişte bulunması tereddütsüz şekilde alay, dalga geçme olarak algılanır.

    bunun yanında serzenişin amacı gerçekten serzenişte bulunmaksa karşı muhatapta serzenişi algılayacak duygusal bir derinliğe, duygusal bir hassasiyete sahip olunduğunu da varsayar. misal kadın erkek ilişkilerinde bir sıkıntıyı çoğunlukla dolaylı yollardan belli etmeyi terci eden kadın tarafı serzenişte bulunduğunda makul bir süre boyunca erkeğin bu serzenişe istinaden bir tepki vermesini bekler. bu süre sona erdiğinde kadının erkek hakkında kafasından geçirdiği düşüncelerin tek kelimelik özeti "öküz"dür çünkü erkek basit dertler hakkındaki dolaylı serzenişleri algılama kapasitesinden çoğunlukla yoksundur. bu durumda ufukta daha üst düzey bir tepki şekli olan kavga görünmektedir.
  3. hiçbir şey yapmadan, sorumluluk almadan, değiştirmeye çalışmadan dırdır karşıdakinin beynini mikmektir