1. sesli düşünmektense yazılı düşünmeyi yeğleyerek açtım başlığı, muhakkak farklı sesler de gelecektir -ki böylece daha pürüzsüz ve rasyonel bir fikir oluşur, diye düşünüyorum.

  bir yazıya denk geldim, ''tehtidin her türlüsü meşru değildir...tehdit ila serzeniş karıştırılıyor''.

  tehdit, bir amaç güder, bir beklenti veya bir fayda için vuku bulur, ama bilinçli ama bilinçsiz. temelde her türlü tehtidin doğru/yanlış ya da meşru bağlamından ziyade bir beklentiye dair çizimleyebiliriz.

  tepki verilecek bir olaya karşı bir insanın serzenişi tehdit olmayacağı düşünerekten, bu serzenişin aynı zamanda muhatabına bir etkisi olur mu? şahsen zannetmem. serzeniş, kişinin kendi durumu veya yakınsaması için bir ifadeler yöntemi. hafif tabirle sitem etme. sitem eden insan bir amaca binaen mi yakınır yoksa kendi görüsündeki haksızlığa, tahammülsüzlüğe karşı hissettiklerini mi belirtmeye çalışır.

  tehdit ila muhatap-lar nezdinde bir şeyler kısmen/tamamen değişebilir, serzeniş açısından böyle dolaylı bir amaç güdülmediği için, bir değişiklik benlentisinin doğacağını da düşünmüyorum. herhangi bir olaya/insana tepki verilecekse, bu serzenişle olmayacağına kaniyim. (bu arada tehtidi de tepki olarak görmüyorum, daha da ötesini barındırıyor)

  hasılı serzeniş, serzenen kişi için etki-tepki bağlamında oluşturulan bir yöntem gibi gelmiyor bendenize. serzenen kişinin beklentisi olmadığı için tepki de diyemiyorum.

  serzeniş, dogal olarak muhatabına etki etmiş olabilir, o ayrı...serzenin kişinin gayesinde böyle bir beklenti olmadığını düşünüyorum sadece. tepkinin birçok yolu vardır, fakat serzeniş bunlardan biri değildir.. velev ki ''bunlardan biridir'', diye düşünen olursa.. nasıl?
 2. tepkidir.
 3. kanımca serzeniş bir tepkidir, bununla birlikte bir gizli tehdittir. serzenen kişi bir duruma kırıldığını belli ederken aynı zamanda üstü kapalı olarak bu durumun devamı halinde kısmi küslük halinin devam edeceğini, hatta muhtemelen artarak devam edeceğini, hatta tepkisini dile getirmek için ileride belki başka çarelere başvuracağının sinyalini vermiş olur.

  bu üstü kapalı tehdit elbette ki karşısında bunu önemseyecek bir muhatabı varsayar. ekstrem bir durum ele alırsak, iki düşman kişiden birisinin diğerine bir konu hakkında serzenişte bulunması tereddütsüz şekilde alay, dalga geçme olarak algılanır.

  bunun yanında serzenişin amacı gerçekten serzenişte bulunmaksa karşı muhatapta serzenişi algılayacak duygusal bir derinliğe, duygusal bir hassasiyete sahip olunduğunu da varsayar. misal kadın erkek ilişkilerinde bir sıkıntıyı çoğunlukla dolaylı yollardan belli etmeyi terci eden kadın tarafı serzenişte bulunduğunda makul bir süre boyunca erkeğin bu serzenişe istinaden bir tepki vermesini bekler. bu süre sona erdiğinde kadının erkek hakkında kafasından geçirdiği düşüncelerin tek kelimelik özeti "öküz"dür çünkü erkek basit dertler hakkındaki dolaylı serzenişleri algılama kapasitesinden çoğunlukla yoksundur. bu durumda ufukta daha üst düzey bir tepki şekli olan kavga görünmektedir.
 4. hiçbir şey yapmadan, sorumluluk almadan, değiştirmeye çalışmadan dırdır karşıdakinin beynini mikmektir