1. sesin perdeye geldiği 1927 yılına, daha reel olarak, 1929'lara değin süren, sinemanın emekleme, kimilerine göre altın çağı. almanya başta olmak üzere avrupa sinemasının hakimiyeti altında bir dönemdir, daha sonra hollywood'a göçler olmuş ve stüdyo sistemi ile amerikan sineması tekelini kurmuş ve bugünlere gelmiştir.