1. sevgili, aşk, kadın ismi.
  2. kökeni arapçada "kara" anlamına gelen "esved" sözcüğüne dayanır. yani kara sevda şeklinde benimsediğimiz deyimde bir garabet söz konusu.

    bizim aşk, sevgi anlamında kullandığımız bu kelimenin "müsvedde" ile aynı kökten türemiş olması da ayrı bir ironi.
  3. cenap şahabettin'in tiryaki sözlerinde şöyle yazar:
    sevda ile kara sevda arasında hafif bir renk farkı vardır.