1. âşık

  "yedim acı tere'sinden
  içtim kanlı şırasından
  seyrani gam deresinden
  cûş eyledi selim benim"

  ve

  "şahinler yurdunu tuttu yarasa
  baklava yerine geçti pırasa
  şimdi rağbet deyyus ile terese
  zamane bunlara rağbet ediyor"