1. "ölüm tanrısı" ya da “ölüm tanrıları” anlamlarına gelen japonca bir kelimedir.

    *japonlara göre her şeyin kendi özel bir ruhu vardır. bu özel ruhlardan biri de bu ölüm melekleridir. bir ölüm meleğinin görevi ise, ruh toplumuna artılar kazandırmak ve kötü ruhların, ruhlarını temizlemektir.

    *ruh toplumunda yaşamakta olan, insanları ölüme davet eden bu tanrıların japon din ve kültürünün bazı dönemlerinde varlıklarının gözlendiğine inanılır ve günümüzde hala bazı bölgelerde tapınma amaçlı adaklar adanır.

    *bu inanca göre bu ölüm melekleri kötü değildir. onlar, sadece evrendeki ying ve yang dengesini koruyan, cinsiyetleri olmayan nötr varlıklardır.

    ryuk

    *bleach, death note ve full moon wo sagashite gibi animeler de shinigami'ler çok sık görülürler.