1. sıdk, arapça bir kelime ve doğruluk, gerçeklik, birine veya bir şeye yürekten bağlanmak, içten bağlılık, sadakat anlamlarına geliyor.

    sıdkı sıyrılmak deyimi ise; birine karşı duyulan inanç, güven veya sevgiyi, saygıyı yitirmek, soğumak ve ona olan bağlılığın yok olması anlamında kullanılan bir deyimdir.