• okudum
    • okuyorum
    • okumak istiyorum
  • youreads puanı (8.00)
sıfır noktasında devrim - silvia federici
silvia federici ev işi, toplumsal yeniden üretim ve kadın mücadeleleri üzerine 1974'ten bu yana kırk yıldır yürüttüğü çalışmalardan oluşan makalelerini bu kitapta bir araya getiriyor. kitap boyunca hem federici'nin hem de kadın mücadelelerinin ve feminist hareketin gelişimini izlemek mümkün. ev işi için ücret mücadelelerinden başlayıp günümüzde özellikle üçüncü dünya'daki kadınların kendi emeklerini değerli kılabilecekleri maddi koşullardan nasıl koparılarak mülksüzleştirildiğini ve buna karşı kadınların örgütledikleri kolektif mücadele deneyimlerine uzanan bir feminist mücadele tarihçesi… federici'ye göre sıfır noktasında devrim, bir yandan kapitalist değer üretiminin güvencesi olan üretken emeği yeniden üreten kadın emeğini yok sayan ve gizleyen kapitalistlere karşı, öte yandan devrimin öznesini sadece üretken-ücretli emekçiler olarak gören marksistlere karşı bir devrimdir. sıfır noktasında devrim aynı zamanda hiçbir toplumsal güvencesi olmadan, hem kapitalizm hem de ataerki tarafından bastırılan ve yok sayılan, tam anlamıyla mülksüzleştirilmiş olanların, kaybedecek bir ücreti bile olmayan kadınların devrimidir. kadınların yoksunluğu ve mülksüzlüğü, onların yoksulluğu değil devrimci kudretlerinin zenginliği, yıkıcı ve kurucu gücüdür.
  1. silvia federici'nin türkçe yayımlanmış "caliban ve cadı kadınlar, beden ve ilksel birikim (kadınlar, beden ve ilksel birikim)" adlı bir kitabı daha var.