1. yuvarlanan çember üzerinde seçilen bir noktanın yuvarlanma süresi boyunca çizdiği eğri. tam olarak şu şekilde.

  analitik olarak sikloid şu şekilde tanımlanır;

  t parametresi çemberin periyodu olsun.
  p, çember üzerinde seçilen nokta.
  t = 0 iken, p noktası orijinde olsun.
  c, çemberin merkezi.
  r, yarıçap.
  o, orijin.

  0<= t <= 2pi aralığındayken, p = (x,y) gibi bir noktadır.
  p'den ve merkezden 2 tane dikme inilsin, |pb| ve |cd|
  c, yani merkezden |pb|'ye dik çizilsin, |ca|
  o zaman, s(apc) = pi - t olur.

  apc dik üçgeninden yola çıkarak,
  sint = sin(pi-t) = |ac|/r = |bd|/r
  cost = -cos(pi-t) = -|ap|/r olur. buradan hareketle,
  |ap| = -rcost ve |bd| = rsint yazılır.

  od doğru parçasının uzunluğu yani, p = (x,y) iken merkez ile çember'den inilen dikmenin arasındaki mesafe ile, çember üzerindeki d noktasından p noktasına kadar olan yay uzuluğu birbirine eşit olacağından, |od| = rt yazılabilir. öte yandan, |ab|=|cd|=r olduğundan,

  x = |od|-|bd| = r(t-sint)
  y = |ap|+|ab| = r(1-cost)

  olarak bulunur.
 2. cesaret edip şeklini gösteren bağlantısını açamadığım karmaşık eğri.
  (bkz: kosünüs mü o?)