1. bilinen tanımı yapılacak olursa: değersiz metalleri altına dönüştürme uğraşı. bu uğraş ile meşgul olan kişilere ise simyacı denir.

  simyacılar herhangi bir bilimsel veriye başvurmadan, deneme yanılma yöntemi ile basit metalleri altına çevirmeye çalışmışlardır. simyacılara göre tüm metaller olabildikleri en mükemmel forma, yani altına ulaşmaya çalışırlar fakat bu çok yavaş gerçekleşir. simyacının görevi ise bu süreci hızlandırmaktır. çoğu simyacının ortak düşüncesi ise, basit metallerin altına ancak "felsefe taşı" adı verilen bir maddeyle çevrileceği olmuştur. aynı zamanda bu maddenin sıvı hali de simyacılar arasında "ölümsüzlük iksiri" olarak bilinir. bir düşünceye göre, maddelerin nasıl altına çevrileceği ve bununla beraber bütün simya sırları "zümrüt tablet" adı verilen bir tablette yazılıdır fakat tablet bulunamamıştır.

  başlığı felsefeye açmamın sebebi : bir düşünceye göre ise simya aslında felsefi bir kavramdır ve simyadaki birçok anlatım benzetmedir. örneğin basit metallerin altına dönüşmeye çalışması aslında insan ruhunun kötülüklerden arınıp olabildiği en mükemmel forma gelmesini, simyacının bu süreci hızlandırması ise simya ile aktarılan benzetmeli anlatımları ve bilgileri kullanarak insanın kendini geliştirmesini ifade eder.

  bazı ünlü simyacılar:

  ibn-i sina
  farabi
  paracelsus
  isaac newton
 2. simya değersiz metalleri altına çevirme uğraşı değildir.

  simya; kimya, metalurji, fizik, tıp, astroloji, semiotik, mistisizm, spiritüalizm ve sanat'ı bünyesinde barındıran ve günümüz modern bilimlerinin başlangıç noktasıdır.

  diğer adı alşimi olan simya, (arapça'daki "alkheemee" kelimesinden gelir ve ingilizce'ye "alchemy" olarak geçmiştir.

  dünya üzerinde 2500 yıldır uğraşıldığı bilinen simya ve simyagerler hakkındaki genel görüş sözde bilimadamı (pseudo-scientist) ya da şarlatan oldukları yönündedir.

  özellikle orta çağ'da bazı şarlatanlar olduğunu kabul etmekle beraber çoğu simyager entelektüel akademisyenler ve önemli bilim adamlarıdır. mesela, newton ve robert boyle'un simyacı olduğu bilinmektedir.

  günümüzde dahi var olan ve bilim adına çalıştığını söyleyen türlü şarlatanların kötü niyetine kurban olan simya, günümüz biliminin başlangıç aşamalarını temsil eder.

  simyagerlerin bilinen en önemli hedefi bütün hastalıkları iyileştirecek ve hayatı sonsuz biçimde uzatacak "pancea" (ölümsüzlük iksiri) yaratmaya çalışmasıdır.

  orta çağ'dan sonra avrupalı simyagerler, ölümsüzlük iksiri yaratılmasında kullanılacak efsanevi bir madde olan "felsefe taşı"nın (philosopher's stone) bulunması için büyük çaba sarfettiler.

  simyagerler, yüzyıllar boyunca büyük saygınlık gördüler ve destek aldılar. bu saygınlık ve desteğin nedeni ne hedefleri (pancea) ne de çevreye hakim olan mistik ve felsefi görüşlerdi. saygınlık ve desteğin nedeni zamanlarının kimya endüstrisine yaptıkları katkılardı. bu katkılar arasında barutun keşfi, madenlerin test ve rafine edilmesi, metaller üzerindeki çalışmalar, mürekkep, kozmetik, boya üretimi, deri boyanması, seramik ve cam üretimi, likör ve esans üretimi vb. sayılabilir.