1. ingilizce literatürde 'boundary layer' olarak adlandırılan kavramdır.
    akışkan bir maddenin bir yüzey üzerinde hareket halindeyken sahip olduğu akış karakteri, yüzeyin ve kendisinin sahip olduğu özellikler nedeniyle değişikliğe uğrar. örneğin, katı-akışkan arasındaki birtakım etkileşimler sebebiyle, yüzeye yakın hareket eden akışkan molekülleri, yüzeyden uzak olan moleküllere nazaran yavaş kalır. yüzeyden uzaklaştıkça, yüzeyin akışkan üzerindeki etkisi de azalmaya başlar ve sınır tabaka denilen noktadan sonra, 'o yüzeye maruz kalmadan önceki akış karakteri'nin aynısını gösterir. yüzeyin etkisi sadece bu sınır tabakanın içerisinde mevcuttur.

    benzer bir durum, yüzey ve akışkan arasındaki ısıl (termal) ilişki için de geçerlidir. yüzey boyunca akış halindeki akışkan, sınır tabaka dahilinde yüzeyle arasındaki sıcaklık farkından dolayı gerçekleşen ısı transferine sebep olur. örneğin, sıcak bir yüzey üzerinde hareket eden akışkan, sınır tabaka dahilinde ısınmaya başlar. yüzeyden uzaklaştıkça bu etki azalır ve ısıl sınır tabakada sona erer.

    hidrodinamik ve ısıl sınır tabakalar birbirinden bağımsız olarak gelişir ve ayrı ayrı hesaplanırlar.