1. gece gökyüzünde görülen en parlak yıldızdır.
  2. güneşten 8.4 ışık yılı uzaklıkta, parlaklık konusunda görülebilen uzayın alfa yıldızıdır. köpek takım yıldızının alfa'sıdır. iki kardeştir. birinci yıldız sirius-a, parlak olan yıldızdır. ikinci yıldız sirius-b ise sönmüş bir cücedir. cüce olmasına rağmen oldukça ağır bir gök cismidir. 1 cm³ maddesi 33 ton dünya ağırlığına tekabül eder. bu iki kardeş, süresi 49.9 yılda tamamlanan yay biçimli bir yörüngeye sahiptir.

    iki adet olmalarına rağmen bazı tarihi veya ezoterik kaynaklar üçüncü bir sirius'tan bahsetse de bu gama tespit edilememiştir. kaldı ki alfa'nın parlaklığı beta'yı bile gölgelediğinden gama'nın var olsa bile tespit edilmesi şu aşamada mümkün görülmemektedir.

    ayrıca mısır piramitlerinin inşasında sirius-a'nın konumunun dikkate alındığı iddia edilmektedir. yılda iki kere piramitin iç kanalından sirius-a görülmekte, birinci görüş firavunun doğumunu, ikinci görüş ise tahta çıkışını temsil etmektedir.