1. canlı hücrelerin yapı ve fonksiyonlarını inceleyen bilim dalı.