1. politikacı. garip meslek türü. illüzyonist gibiler; dikkati belli bir yerde tutup diğer taraftan asıl işi icra ediyorlar. bunu eğlendirmek için değil menfaat elde etmek/tatmin olmak için yapıyorlar. genelledim ama "siyasetçi" ne olabilir ki başka?
    yüzeysel, saçma-sapan benzetmeler; cımbızlamalar, hedef göstermeler, yalanlar... ne biçim meslek la bu
    yok