1. siyasi parti, iktidara gelmek ve programını uygulamak adına halkın desteğini elde etmeye ve halkı kendi lehine örgütlemeye çalışan örgütlü bir yapıya sahip siyasi kuruluştur.
    (erdoğan teziç)
    2890 sayısı siyasi partiler kanununa göre siyasi partiler; anayasa ve kanunlara uygun olarak; milletvekili ve mahalli idareler seçimleri yoluyla, tüzük ve programlarında belirlenen görüşleri doğrultusunda çalışmaları ve açık propagandaları ile milli iradenin oluşmasını sağlayarak demokratik bir devlet ve toplum düzeni içinde ülkenin çağdaş medeniyet seviyesine ulaşması amacını güden ve ülke çapında faaliyet göstermek üzere teşkilatlanan tüzel kişiliğe sahip kuruluşlardır.
    fransız devriminden sonra siyasi partiler kurulmaya başlamıştır. önce avrupa'da sonra dünyada insanlar örgütlenmeye ve seçimlerde yönetimde söz hakkını kazanmaya başlamışlardır. günümüze kadar varlığını muhafaza edebilmiş en eski siyasi partiler 1830'larda ingiltere'de kurulmuş muhafazakar parti ile abd de kurulmuş demokrat partidir. ülkemizin en eski siyasi partisi 1889 da kurulan ittihad-i osmanidir. padişah 2. abdülhamit’i tahttan indirmek amacı ile kurulmuştur. sonradan ittihat ve terakki adını almıştır. (1889 da dernek olarak kurulup 1908'de siyasi parti olduğunu ilan etmiştir)
    türkiye'deki partiler disiplinli partilerdir. üyeler parti programına sıkı biçimde bağlıdırlar ve
    parti merkez organlarında alınan kararlar parlamento grubunu bağlayıcı niteliktedir.