1. tanımı literatürde ''iktidarlı iktidarsızlık'' olarak belirtilen kavram. tanımı biraz daha açmaya çalışacak olursak kadın siyasetçilerin siyasette eril bir dil kullanması hatta siyasette kendilerine yer edinebilmek için erkeksi bir modele bürünmelerine deniyor. en tipik örnek olarak eski başbakan tansu çiller verilir. cemal bali akal hocanın konuyla ilgili çalışmaları mevcuttur.