siz


  1. ikinci çoğul şahıs zamiri.
    ikinci tekil şahıslar için kullanıldığında incelik, saygı, uzaklık, mesafe ifade eder.
  2. o , bu , şu

    biz , siz , onlar

    birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için