siz


  1. ikinci çoğul şahıs zamiri.
    ikinci tekil şahıslar için kullanıldığında incelik, saygı, uzaklık, mesafe ifade eder.