1. delilikten kasıt şizofreni ise biraz bilgi vereyim. toplumda şizofreni yüzde bir görülür yani türkiyede yedi yüz bin kişiyiz. şizofrenlerin yüzde biri tehlikeli insanlardır yani toplum ortalamasının altında. zeka seviyeleri toplumdan farklı değildir. şizofren nedir en basit tanımıyla dünyayı başka şekilde gören insandır. sen bir şeyi göremiyorsun onun duyduğu sesleri duyamıyorsun diye onun duyduklarına halüsinasyon diyorsun. hiç empati yapıp ben sağırım ya da körüm bazı şeyleri duyamıyorum göremiyor olabilirim diye düşündün mü.

    sadece çoğunluğun dediği doğru mantığı nedir. şizofrenler çoğunluk olsa sana özürlü göremiyor duyamıyor diyecekti. bunu hiç düşündün mü.

    delilik neydi sıradan boktan insan olmak değil kendisi olan insan demekti. mantıklı olsun mantıksız olsun düşündüğünü yaşayabilmekti. özgürlüğün kendisiydi. kim ne derse desin kendi düşündüğünü savunmaktı delilik. sistemin sana dayattıklarına hassiktir demekti delilik. kapitalistlerin maniplasyonlarını siklemeyip bildiğini okumaktı. başkaldırı belki biraz anarşizmdi.
  2. kişinin aklına esen herhangi bir kişiyi öldürtebilecek psikolojik rahatsızlık.