1. s-mac (sensor medium access protocol-algılayıcı ortam erişim protokolü) protokolü csma tabanlı bir protokolüdür. s-mac enerji tüketimini azaltmak ve kendi kendine yapılandırma olayını desteklemek için 3 yeni teknik kullanmaktadır. ortamın gereksiz yere dinlenmesi sırasında harcanan enerjiyi azaltmak için düğümler periyodik olarak uyku moduna geçirilmektedir. komşu düğümler sanal kümeleme içinde olup uyku planları otomatik olarak senkronize olmaktadır. pamas protokolünden esinlenerek s-mac protokolünde bir düğüm diğer düğümler ile iletişim yaparken kendi radyosunu kapatabilmektedir. pamas protokolünden bir farklı yönü kanal içi sinyalleşme tekniğini kullanmasıdır. ayrıca s-mac protokolü algılayıcı ağ uygulamaları için çakışmadan kaynaklanacak gecikmeyi azaltmak için mesaj aktarma metodunu kullanmaktadır.
    akif