1. kişinin benimsediği fikirleri yayarak şöhret kazandığı, fiziksel olan ya da olmayan bir tür platform.