1. birbiri üzerine veya yanına devam eden beton kütleleri arasındaki aderansın sağlanamayarak ayrı çalışmalarına sebep olan bir yapım hatasıdır. genel olarak beton kütlelerinin peşpeşe dökülmesi gerektiği durumlarda ilk dökülen kütlenin prizini almaya başlaması ve ikinci kütlenin birinci kütleye yapışmamasıyla meydana gelen sakıncalı süreksizlik durumudur.