1. ortaokul sosyal bilgiler kitabında karşılaştığım bir ifade. kitapta solon yasalarının demokrasinin gelişimi üzerine etkisi olduğu yazıyordu. yasaların içeriğinden bahsedilmiyordu. solon'un yaptığı yasalar neden önemlidir insan haklarının gelişmesi adına? iki şey söyledi solon.

  1-kimse borcundan dolayı köle haline getirilemez. bu solon'dan önce yaygın bir durumdu. tabii solon bu yasayla köleliği yasaklamadı. atina dışındaki şehirlerden yine köleler gelmeye devam etti ve ülke zenginleşmesinin dinamiklerinden birisi olmaya devam etti köle emeği.

  2-büyük toprak sahiplerinin ellerinden bu topraklar alınacak ve topraksız köylülere dağıtılacaktı.
 2. yasa koyucu ve ara bulucu olarak seçildiğinde solon'un yaptığı reformlardır. solon aristokrat bir aileden geldiği için, aristokrat kesim, hazırlayacağı yasanın yararlarına olacağını düşündüğü için seçti. orta sınıf, solon ticaretle uğraştığı için kendilerine yakın bulup seçti. en aşağı sınıfsa şiirlerinde adaletsizlikten bahsettiği için solon'u seçti. tüm sınıfların göreve gelmesini istediği solon hazırladığı anayasayla ne aristokratlara ne aşağı sınıfa umduklarını verdi. daha çok orta sınıfın yararını koruyan bir yasa hazırladı. kendinden önceki yasa koyucu drakon'un benimsediği vatandaşların gelirine göre dört servet sınıfına ayrılmasını ve bu sınıflara adil olmayan siyasal haklar dağıtılmasını değiştirmedi.

  siyasal reformlarının genel özelliği oligarşik ilkelerle demokratik ilkeleri aynı potada birleştirmesidir. vatandaşların servet sınıflarına ayrılması oligarşik özelliktir, ama zenginleşen vatandaşın üst servet sınıfına geçebilmesi demokratiktir. hindistan ya da dor topluluklarındaki statik kast sistemi yoktur.
  memurlukların sınıflara göre dağıtılması oligarşik özelliktir, halk meclisinin herkese açık olması demokratiktir. memurluk paralı bir iş değil de görev olduğu için servet ve zaman kıstasından dolayı adil bir şekilde dağıtılamamıştır.

  aristokratik yüksek mahkemeleri kapatmaması oligarşik, halk mahkemelerini kurması demokratiktir.
  doğuştan ayrıcalığı kaldırıp, köleler ve metoikoslar dışında her vatandaşa hukuki eşitlik sağlamıştır. miras düzenlemelerine de yasayla daha adil bir görünüm getirmiştir. mirasın en büyük erkek evlada verilmesini yasaklayıp, bütün erkek evlatlara paylaştırılmasını kural haline getirmiştir. ama eski geleneği bozmayarak kız evlada mirasta hak tanımamıştır. reformlarındaki en devrimci kural borç karşılığı vücudu rehin göstermek olan, borç köleliğini kaldırmasıdır.
  sezgi