1. altona'da bir gün işçi bölgelerini bastılar
  ve yakaladılar bizden dört kişiyi,
  yetmiş beş kişiyi de götürdüler seyretsinler diye
  onların idam edilmelerini.
  gördükleri şuydu seyredenlerin:
  en gençleri, boylu boslu bir delikanlı,
  sorulduğunda son isteği
  (adet yerini bulsun diye),
  isterim, dedi tok bir sesle, gerinmek bir kez daha.
  kurtulunca bağlarından, gerindi ve tüm gücüyle
  iki yumruk aşketti nazi komutanının çenesine.
  o saat bağladılar onu
  dar bir tahtaya, yüzü yukarı doğru,
  ve uçurdular başını.