1. sordum sarı çiğdeme,
  sen nerede kışlarsın,
  ne sorarsın hey derviş,
  yer altında kışlarım.

  sordum sarı çiğdeme,
  yer altında ne yersin,
  ne sorarsın hey derviş,
  kudret lokması yerim.

  sordum sarı çiğdeme,
  senin benzin ne sarı,
  ne sorarsın hey derviş,
  hak korkusun çekerim.

  sordum sarı çiğdeme,
  anan baban var mıdır,
  ne sorarsın hey derviş,
  anam yer babam yağmur.

  sordum sarı çiğdeme,
  asacığı elinde,
  hak kelamı dilinde,
  çiğdemde dervişlik var.

  pir sultanım erlerle,
  yüzü dolu nurlarla,
  ak sakallı pirlerle,
  çiğdemde dervişlik var.