1. karşıda bir yığın kum görüyoruz, gidip içinden bir kum taneciği alıyoruz tekrar yerimize gelip bakıyoruz hala bir yığın kum var. demek ki bir kum taneciğinin eksilmesi yığının yığın olmasını değiştirmiyor.

    öte yandan ne kadar büyüklükte bir kuma bakınca yığın ifadesini kullanıyoruz? illa ki bir alt sınırı olacaktır. bu durumda o matematiksel sınırdan bir adet kum tanesi alırsak yığın diyemeyiz. bu durumda bir kum tanesi yığını yığın olmaktan çıkaracaktır.
    abi
  2. sorun bahsedildiği üzere bir dil felsefesi sorunu; daha spesifik olmak gerekirse gündelik dil diye çevrilen ordinary language'in net bir tanım vermemesi.